เครื่องชั่งตวงวัด
Weight and measure
-------------------------
นิวเมติกส์
Pneumatic
-------------------------
อุปกรณ์ไฟฟ้า
Electrical equipment
-------------------------
ระบบลำเลียง
Conveyor
-------------------------
สารหล่อลื่น
Lubrication
-------------------------
ด้ายเย็บกระสอบ, เข็มจักร
UNI ACRYLIC YARN,NEEDLE
-------------------------
สีกันซึม
Water proofing
-------------------------
เหล็กวัสดุ ก่อสร้าง
Construction steel materials
-------------------------
อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคล
Fire equipment ,PPE
-------------------------
อุปกรณ์ทำความสะอาด
CLEANING EQUIPMENT
-------------------------
สารรมยา ,วัสดุรมยา
FUMIGATION,EQUIPMENT
-------------------------
บรรจุภัณฑ์
Package

SMC AIR FITTING

Air Fitting Brand SMC

- KQ2HO6-02 S
- KQ2HO8-02 S
- KQ2H1O-02 S

 
Air Flow Control Brand SMC

- AS2201F -02 -06 SA
- AS2201F -02 -08 SA
- AS2201F -02 -10 SA

FESTO PNEUMATICS EQUIPMENT

Festo innovations in pneumatic and electric drive technology delivers higher productivity for the success of your business. For industrial and process automation – from single components to turnkey solutions we deliver the right solution.

GREASE DISTRIBUTOR BLOCK SSV6-16

Progressive valve SSV8 series is operated by progressive type, used for 300bar or 350bar single line grease or oil centralized lubrication system. The working principle of progressive valve SSV8 is when the lubricant enters the metering device and flows to the right-hand end of piston, the piston is moved to the left under the pressure of the lubricant, causing the lubricant ahead of the left hand end of piston dispensed to outlet number 2. Once the piston has reached its left-hand final position, the junction channel to the right-hand end and the next piston is opened. The lubricant arrives from above also moves the next piston to the left, causing the lubricant quantity ahead of the left-hand end of piston to be dispensed to outlet number7, this is half a cycle of the SSV8 progressive valve.

SOLENOILD VALVE A-TB01-400V-1353A  PART FORKLIFE 91A28-30010

บริษัท บางกอกเจนเนอรัล ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด

BANGKOK GENERAL SUPPLY( THAILAND) CO.LTD
15/35 หมู่ 7 ต. บางโฉลง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540 Tel 02 7508924,090 9729925 ,0625696367
Fax 02 7508924 E-mail : takdee2016@gmail.com Web:http://www.takdeebkg.com