เครื่องชั่งตวงวัด
Weight and measure
-------------------------
นิวเมติกส์
Pneumatic
-------------------------
อุปกรณ์ไฟฟ้า
Electrical equipment
-------------------------
ระบบลำเลียง
Conveyor
-------------------------
สารหล่อลื่น
Lubrication
-------------------------
ด้ายเย็บกระสอบ, เข็มจักร
UNI ACRYLIC YARN,NEEDLE
-------------------------
สีกันซึม
Water proofing
-------------------------
เหล็กวัสดุ ก่อสร้าง
Construction steel materials
-------------------------
อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคล
Fire equipment ,PPE
-------------------------
อุปกรณ์ทำความสะอาด
CLEANING EQUIPMENT
-------------------------
สารรมยา ,วัสดุรมยา
FUMIGATION,EQUIPMENT

อุปกรณ์ทำความสะอาด CLEANING EQUIPMENT

PPE BALL

QD -Contact Cleaner

น้ำยาล้างหน้า คอนแทค ทางไฟฟ้า CRC 2130 312 กรัม

WIRE BRUSH CLEANING FIRE TUBE BOILER

แปรงลวดสำหรับทำความสะอาดท่อไฟ Boiler  ใช้ต่อเข้ากับเครื่องส่งกำลังแบบหมุน ทำความสะอาดเขม่าไฟในท่อได้สะอาดทำให้ช่วยประหยัดการใช้พลังงานใช้พลังงานเชื้อเพลิงลง

บริษัท บางกอกเจนเนอรัล ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด

BANGKOK GENERAL SUPPLY( THAILAND) CO.LTD
15/35 หมู่ 7 ต. บางโฉลง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540 Tel 02 7508924,090 9729925 ,0625696367
Fax 02 7508924 E-mail : takdee2016@gmail.com Web:http://www.takdeebkg.com