ประวัติของเรา

บริษัท บางกอก เจนเนอรัล ชัพพลาย (ประเทศไทย ) จำกัด
เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งบนการตระหนัก ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เรามีหน้าที่สำคัญที่จะจัดหาสินค้าดี มีคุณภาพ จากแหล่งผู้ผลิตโดยตรง ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ ทำให้สินค้าเรามีต้นทุน ราคาที่แข่งขันได้สินค้าเรามีหลากหลายชนิดมีทั้งเครื่องจักร อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ นิวเมตริก สายไฟฟ้า อุปกรณ์ความปลอดภัย สินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมวัสดุสำหรับก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกชนิด ด้วยที่เรามีประสบการณ์ยาวนานจากทีมงานมืออาชีพจึง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ เข้าใจและเข้าถึงคุณได้ทุกเงื่อนไข ”

ด้วยปณิธานของผู้ก่อตั้งเรา เราต้องเป็นผู้นำในด้านการจัดหาสินค้าดีจากทุกแหล่งของโลกส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างไม่มีวันหลับทันโลกการค้าและการแข่งขันยุคใหม่

วิสัยทัศน์  Vision

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาสินค้าดี มีคุณภาพ ส่งมอบให้กับลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พันธกิจ  Mission 

          ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ราคาที่แข่งขันได้ จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานทั้งภายในและต่างประเทศ  ด้วยการบริการส่งมอบที่รวดเร็ว ลดเงื่อนไข ลดขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้า เลือกใช้สินค้า บริการจากเราเป็นอันดับแรก เพิ่มโอกาสทางธุรกิจลูกค้าระหว่างประเทศ ด้วยความเข้าใจ เข้าถึงทุกเงื่อนไขและเติบโตไปพร้อมๆ กัน ทันยุคสมัยการค้ายุคใหม่และให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เราต้องมีส่วนแบ่งการค้า การตลาด สินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ในตลาดอินโดจีน เช่น กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย

ภายใน 5 ปี

บริษัท บางกอกเจนเนอรัล ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด

BANGKOK GENERAL SUPPLY( THAILAND) CO.LTD
15/35 หมู่ 7 ต. บางโฉลง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540 Tel 02 7508924,090 9729925 ,0625696367
Fax 02 7508924 E-mail : takdee2016@gmail.com Web:http://www.takdeebkg.com